TÖÖKESKKONNASPETSIALIST

08.02.2023

Ülevaade
Avaldus

Vana-Narva mnt 8, Maardu

Tähtaeg: 08.02.2023

Töökeskkonnaspetsialisti peamine eesmärk:

Ettevõtte igapäevase turvalise ja ohutu töökeskkonna ning töötingimuste tagamine seaduses sätestatud nõuetele.

Millised on peamised tööülesanded?

  • Igapäevane töötingimuste jälgimine ja ohutuse tagamine;
  • Juhendite koostamine ja juhendamiste korraldamine;
  • Riskianalüüside ja tegevuskavade koostamine;
  • Juhtide ning töötajate nõustamine, ohutusnõuete ja isikukaitsevahendite kasutamisel;
  • Sise- ja tervisekontrollide planeerimine, korraldamine ja läbiviimine;
  • Tööõnnetuste uurimine ja suhtlemine Tööinspektsiooniga;
  • Ettevõtte esmaabi korraldamine.

Mida me ootame kandidaadilt?

Sobival kandidaadil on tööks sobiv haridus, eesti ja vene keele oskus B2 tasemel, hea arvuti ja Office tarkvara kasutamise oskus.

Kandidaadil on varasem vähemalt 2 aastane töökogemus samal ametikohal soovitavalt tootmisettevõttes. Vajalik on töökeskkonnaspetsialisti koolituse läbimist tõendav tunnistus ning töökeskkonda puudutavate õigusaktide hea tundmine.

Ootame kandidaadilt head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskust, organiseerimis- ja analüüsivõimet, võimet näha suurt pilti, vastutustundlikkust, tööle pühendumist, täpsust ja süsteemust.