“Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu juhatus valis liidu uue juhatuse”

16.06.2021

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit valis oma 10. juunil toimunud korralisel aastakoosolekul uue kaheteistkümneliikmelise juhatuse, kuhu kuuluvad:
Meelis Einstein (AS Kunda Nordic Tsement),
Martin Ojala (AS Malmerk Fassaadid, Avatäite tooterühma juht),
Rasmus Kurm (AS Framm, Betooni tooterühma juht),
Mart Arro (AS Saint-Gobain Eesti, Ehitustoote tooterühma juht),
Veljo Haube ( OÜ Väo Paas, Sideaine ja täitematerjali tooterühma juht),
Kristjan Keert (AS Ruukki Products, Terase tooterühma juht),
Kaimur Kivi (AS Jeld-Wen Eesti),
Vallot Mangus (OÜ TMB Element),
Egon Mats (AS Lasita Aken),
Margus Puusepp (AS Wienerberger)
Rene Raamat (AS Rudus),
Ivar Sikk (AS Bauroc).

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu uus revident on:
Anti Orav (AS Pipelife Eesti).

Pandeemia on toonud eredalt välja Eesti oma tööstuse vajalikkuse. „Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit peab tähtsaks kodumaisel toormel põhineva ekspordivõimelise tööstuse arendamist,“ rõhutab ehitusmaterjalide tootjate liidu juhiks valitud Meelis Einstein. „Nii on võimalik suurendada lisandväärtust, kaasata majandusse üha rohkem teenuste sektorit ning panustada riigi arengusse läbi riigile kogutavate maksude.“

Koostöös Riigikogu ja valitsusasutustega püüdleme areneva ja võrdsete konkurentsitingimustega majanduskeskkonna poole, olgu selleks riigi maksude ja tasude määrade küsimused, tehnilised ja keskkonnanõuded või järelevalve ehitustoodete turustamise ja kasutamise üle.

Tehnilise valdkonnana kasutab ehitusmaterjalitööstus hulgaliselt juhendeid, standardeid ja tehnilisi nõudeid. Kuna ehitustoodete harmoneeritud standardid on kohustuslikud, moodustades nii osa õigussüsteemist, panustame palju töösse standarditega – organiseerides ja osaledes nende tõlkimises ning tutvustamises.

Fotol vasakult esireas juhatuse liikmed Martin Ojala ja Kaimur Kivi, juhatuse esimees Meelis Einstein, juhatuse liikmed Egon Mats ja Margus Puusepp, revident Anti Orav, juhatuse liige Mart Arro; tagareas juhatuse liikmed Kristjan Keert, Veljo Haube, Vallot Mangus, Rene Raamat, Ivar Sikk ja Rasmus Kurm