“Üks Eesti Betooniühingu 2020. aasta üliõpilastööde preemia saaja oli AS Framm betoonisegude spetsialist Aleksei Mahnatš!”

19.06.2020

Üks Eesti Betooniühingu 2020. aasta üliõpilastööde preemia saaja oli AS Framm betoonisegude spetsialist Aleksei Mahnatš!

Eesti Betooniühing andis välja 2020. aasta üliõpilaspreemiad, mis on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks. Betooniühingu preemiate saajad valitakse välja Eesti kõrgkoolide betoonialaste lõputööde hulgast.

Aleksei magistritöö kandis pealkirja „Mikrosilika mõju betooni külmakindlusele”.

Mattias Põldaru, retsensent, Tallinna Tehnikaülikooli sertifitseerimiskeskuse ehitusinsener:
„Tegemist on suurepärase kokkuvõttega betooni külmakindlusega seotud probleemidest ja põhjustest. Töös uuritud külmakindluse saavutamine just Eestis kasutatavate materjalidega on oluline ning suure praktilise väärtusega uurimisteema, saadud katsetulemuste kogum on ulatuslik. Väga olulised järeldused on tehtud külmakindluse saavutamise võimaluste kohta.”

 Tanel Tuisk, juhendaja, Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi lektor:
„Töö tulemused on Eesti betoonitööstusele suunda rajavateks faktideks ja väärivad ka mõnel Eesti Betooniühingu koolitusel ettekandmist.”

Teine preemia saaja oli Rainer Vahter (Tallinna Tehnikakõrgkool), kelle lõputöö kandis pealkirja „Betooni survetugevuse määramine mittepurustaval meetodil”.

Palju õnne Aleksei!

Fotol: Eesti Betooniühingu tegevdirektor Toomas Vainola, preemia saaja Aleksei Mahnatš ning lõputöö juhendaja lektor Tanel Tuisk.